Rottweiler Ölçüleri

Kafa Uzunluğu — a + b

Kafa uzunluğu, kafanın tepe noktasından burunun ucuna kadar olan uzunluktur.
Erkek köpeklerin kafa uzunluğu yaklaşık 20 cm.dir
Dişi köpeklerin kafa uzunluğu yaklaşık 18,5 cm. dir.

Burun Uzunluğu — a

Burun uzunluğu gözlerin arasındaki çukurdan stop noktasını takiple (alın çizgisinin burun geçişi olan yer) burnun ucuna kadar olan mesafenin ölçülmesiyle bulunur.

Erkek köpeklerin burun uzunklukları 10,5 cm.dir
Dişi köpeklerin burun uzunklukları 9,5 cm.dir

Kafatası bölümlerinin ölçüleri — b
Kafatası uzunluğu kafatasının tepe noktasından stop çizgisine kadar olan bölüm ölçülerek bulunur.
Erkek köpeklerde kafatası uzunluğu 15 cm. dir
Dişi köpeklerde kafatası uzunluğu 13,5 cm. dir
cranium

Kafatası Genişliği — c

Kafatası genişliği alnın en geniş noktasının ile kulakların önündeki elmacık kemiklerinin ortasından ölçülür.
Erkek köpeklerde kafatası genişliği 16 cm. dir
Dişi köpeklerde kafatası genişliği 14,5 cm. dir

Burun genişliği — d
Burun genişliği stop çizgisinin bitiminden ölçülür.
Erkek köpeklerde burun genişliği 10 cm. dir
Dişi köpeklerde burun genişliği 9 cm. dir

Burun Derinliği — e
Burun derinliği stop çizgisinin bitiminden ölçülür.
Erkek köpeklerde burun derinliği 10 cm. dir
Dişi köpeklerde burun derinliği 9 cm. dir

 

Rottweiler’ların Genel Ölçü Birimleri

rottweiler body measures Rottweiler Ölçüleri

Vücut Uzunluğu — A
Vücut uzunluğu sternum’dan (göğüs kemiği) siatik’e kadar olan mesafesidir. Köpeğin yüksekliğini %15’ten fazla aşmamalıdır.

Erkekler için: 73—76 cm / 29—30 inches.
Dişiler İçin: 69—71 cm / 27—28 inches.

Omuz Yüksekliği — B

Erkekler için: 61—68 cm / 24—27 inches.
Dişiler için: 56—63 cm / 22—25 inches.

Göğüs Kafesi Derinliği — C

Boyut: Göğüs Kafesi derinliği köpeğin yüksekliğinin %50’sinden daha uzun veya kısa olmamalıdır.

Erkekler için: 33—34 cm / 13—13½ inches.
Dişiler için: 31—31,5 cm / 12 inches.

Göğüs Genişliği — D
Genellikle en dıştaki kaburga kemiklerinin ölçülmesi ile bulunur.

Erkekler için: 30—31 cm / 12 inches.
Dişiler için: 27—29 cm / 10½—11½ inches.

Kaburga Genişliği — E

Yalancı kaburgaların en belirgin olduğu noktadan ölçülür. Yalancı kaburgalar, göğüs kafesi kemiğine bağlı olmayanlardır.

Erkekler için:21 cm / 8 inches.
Dişiler için: 20 cm / 8 inches.

Kaburga Genişliği — F

Boyut: Kaburga Kafesi çevresi, köpeğin yüksekliğinin 20 ± 5 cm. fazlasına eşit olmalıdır. Erkeklerde bu ölçü daha büyük olabilir.

Erkekler için: 81—86 cm / 32—34 inches.
Dişiler için: 76—83 cm / 30—33 inches.

 

Genel Karakteristiği:

Sıcaklık — 38,5°C / 101,3°F

Nabız — dakikada 70—100 atış.

Nefes — dinlenme pozisyonunda dakikada 10—20 nefes.

Erkekler için cidago yüksekliği 61—68 cm / 24—27 inches.

61—62 cm / 24—24½ inches küçük.
63—64 cm / 24½—25 inches orta yükseklikte
65—66 cm / 25½—26 inches ideal
67—68 cm / 26—26½ inches çok iri
Erkekler için ağırlık — yaklaşık • 50 kg / 110 lbs.

Dişiler için cidago yüksekliği 56—63 cm / 22—25 inches.

56—57 cm / 22—22½ inches küçük.
58—59 cm / 23 inches orta yükseklikte.
60—61 cm / 23½—24 inches is ideal.
62—63 cm / 24½—25 inches is çok iri.

Dişiler için ağırlık — yaklaşık • 42 kg / 92 lbs.

 

rottweiler rottweiler measures Rottweiler Ölçüleri

Rottweiler’ların kafaları orta uzunluktadır, kafatası kulaklar arasında geniştir, alın çizgisi kısmen dışbükeydir, kafasının tepesi (inion) iyice belirgindir. Burun ne uzun ne de kafatası bölümünden kısa gözükmemelidir. Burun siyah, geniş ve bir dereceye kadar geniş bir temele sahiptir. Dudaklar siyah, yapışık, çene koyu renklidir. Çene kemiği belirgindir.

Dişler sağlamdır, tamdır (42 diş), makas- şeklinde ısırır. Gözler orta büyüklükte, badem şeklinde ve koyu kahverengidir.

Kulaklar, orta boyda, sarkık, üçgen ve yukarıda bulunur. Boyun orta uzunlukta, kaslı ve üst kısmında doğru hafif kavislidir. Sırt, düz, güçlü ve sağlamdır. Kuyruk sokumu kısmı geniş, orta uzunlukta ve hafif yuvarlaktır. Göğüs kafesi geniş ve derin, göğüs kemiği iyi gelişmiştir. Karın kasığa doğru içe çekiktir. Kuyruk ilk veya ikici boğumdan kesilir (di artık yasak). ADRK standardı kuyruğun kesilmesine izin vermezken İngiliz ve Avustralya standartları izin vermekte Amerikan standardı ise kuyruğu kesik istemektedir.

Ön ayaklar düzdür. Omuzlar vücut çizgisi ile devam etmektedir. Postür esnek, güçlü ve eğimlidir. Ön patiler yuvarlak, güçlü, katlıdır, parmaklar kıvrık, pati altları sert, tırnaklar siyahtır. Aka ayaklar düzdür. Arka patiler öndekilerden biraz daha uzundur.

Üst kürk ve alt kürk bulunur. Üst kürk orta uzunlukta, sert, sağlam ve sadedir. Alt kürk gözükmez. Bacaklardaki tüyler daha uzundur. Rengi siyahtır ve kırmızı kahverengi lekeler gözlerde, yanaklarda, burunda, boyunda, göğüste, eklemlerde ve kuyruk altında görülmektedir.

 

rottweiler rottweiler measures 2 Rottweiler Ölçüleri

 

Rottweiler orta ve büyük boyutlarda, iri yapılı bir köpektir. Ne çok ağırdır ne çok hafif, ne uzun bacaklıdır ne de yerden bitme. Doğru orantılı, sıkı ve güçlü yapısı büyük bir güç, çeviklik ve dayanıklılık ile sonuca ulaşmasını sağlar (ADRK Rottweiler Standard)

Rottweiler’lar ne kaba ne de narindir. Göğüs derinliği köpeğin yüksekliğinin neredeyse %50si kadardır. Kemik ve kas kütlesi bu çerçeveyi dengeleyecek yeterlilikte olup, köpeğe sıkı ve güçlü görünümünü vermektedir. (AKC Rottweiler Standard)

 

rottweiler rottweiler measures 3 Rottweiler Ölçüleri

 

Rottweiler Anatomisi

rottweiler rottweiler measures 4 Rottweiler Ölçüleri

 

 1 — Nose (Nose-lap); Burun
 2 — Stop ; Stop – Alın burun arasındaki geçiş
 3 — Forehead;Alın
 4 — Inion; Kafatasının tepe noktası
 5 — Cheek (Cheek-bone); Yanak (yanak kemiği)
 6 — Top lip; Üst dudak
 7 — Underjaw; Alt çene
 8 — Ear; Kulak
 9 — Neck (7 cervical vertebrae); Boyun (7 Boyun omuru)
10 — Withers (8 dorsal vertebrae); Omuz (8 Sırt omuru)
11 — Back (5 dorsal vertebrae); Sırt (5 sırt omuru)
12 — Loin (7 lumbar vertebrae); Fileto (bel) ( 7 bel omuru)
13 — Croup (3 sacral vertebrae); Kuyruk sokumu (3 sakral omuru)
14 — Tail; Kuyruk
15 — Sciatic tuber; Siyatik yumrusu
16 — Forebreast; Ön göğüs
17 — Rib cage; Kaburga KAfesi
18 — False ribs; Yalancı kaburgalar (serbest kaburgalar)
19 — Belly; Göbek
20 — Inguinal plica; Kasık Katmeri
21 — Shoulder Blade; Omuz Kemiği
22 — Shoulder; Omuz
23 — Elbow; Dirsek
24 — Forearm; Ön kol
25 — Pastern; Bukağı
26 — Forefoot; Ön ayak
27 — Thigh; Kalça
28 — Stifle (Knee); Köpeğin incik kemiği ile but arasındaki mafsal (Diz)
29 — Shin; İncik
30 — Hock (Ankle); İç Diz (Ayak Bileği)
31 — Metatarsus; Ayak tarağı
32 — Hindfoot; Arka ayak