Rottweiler Sözlüğü

ADRK – Allgemeiner Deutscher Rottweiler-Klub (ADRK) e.V : Tüm-Alman Rottweiler Kulübü :

Resmi olarak 1907 de kurulmasına rağmen 14 Ağustos 1921 de Tüm-Alman Rottweiler Kulübü olarak işleyişe başladı. ADRK, dünyada en otoriter Rottweiler kulübü olarak anılır.Bu kısaltma aynı zamanda Alman Rottweiler ırk standardı belirleyicisi olarak da kullanılır.

ADRK: Suedring 18, D-32429 Minden, Germany

Tel: + 49 571 504040 Fax: + 49 571 5040444 E-mail: info@adrk.de

AKC – (American Kennel Club) —Amerikan Ulusal Köpek Çiftlikleri Kulübü.

FCI üyesidir. Kısaltma Amerikan Rottweiler ırk standardı belirleyicisi olarak da kullanılır.

ANKC – (Australian National Kennel Council) —Avustralya Ulusal Köpek Çiftlikleri Kulübü.

FCI üyesidir. Kısaltma Avustralya Rottweiler ırk standardı belirleyicisi olarak kullanılır.

ARC – (American Rottweiler Club)  —  Amerikan Ulusal Rottweiler Kulübü.

ARV – (American Rottweiler Verein) — Almanya da ki ADRK benzeri Amerikan organizasyonudur.

ADRK ve FCI standartları ile tanımlanan ideal Rottweiler’ı   kullanır.

Besitzer (B) (Almanca.) —  Sahip

BIG — Gösteri ünvanı : «Best In Group». (Grubunun en iyisi)

BIS — Gösteri ünvanı  «Best In Show»   (Gösterinin en iyisi)

CKC – (Canadian Kennel Club / Club Canin Canadien) —  Kanada Ulusal Köpek Çiftlikleri Kulübü.

FCI üyesidir. Kısaltma Kanada Rottweiler ırk Standardı belirleyicisi olarak kullanılır.

CW — Gösteri Ünvanı «Class Winner». (Sınıf Galibi)

DR (Almanya’da.) — Der Rottweiler.  : Rottweiler

DRK (Deutscher Rottweiler-Klub) : 13 ocak 1907 de kuruldu. 1921 de ADRK ya katıldı.

ED — Elbow dysplasia ; (Dirsek çıkığı) 4 dereceye sahiptir. ED- (serbest),ED+,ED++,ED+++

FCI — Federation Cynologique Internationale (International Canine Federation) —  Uluslararası Köpek  Federasyonu

Merkez ofisi Belçika’dadır.Şu anda ki en büyük uluslar arası Köpek bilimleri organizasyonudur.

Federasyon üyelerinin faaliyetlerini düzenler,ırk standartlarını belirler.vs..

FH (Fährtenhundprüfung) — «Advanced tracking dog» — Köpekler için Arama ve izleme eğitimi.Üç sınıfı vardır.

HD — Hip dysplasia —  Kalça Çıkığı : Kalça eklemlerinde ki gelişim hatasıdır.Büyük ırklarda yüksek oranda gözlemlenir.Beş derecesi vardır. :

HD- (FCI: A 1|2) — serbest, HD+/- (FCI: B 1|2), HD+ (FCI: C 1|2), HD++ (FCI: D 1|2), HD+++ (FCI: E 1|2).

Hundin (H) (Almanca.) — Dişi

 IFR – (Internationale Föderation für Rottweiler-Freunde) — Uluslar arası Rottweiler Dostları organizasyonu.

1960 da Almanya’da kuruldu.İlk kongresi Mayıs 1960’da Essen’de yapıldı.IFR’nin amacı dünyanın her yerindeki Rottweiler dostları arasında fikir alışverişini sağlamak,toplantılar düzenleyerek tecrübe ve bilgileri birbirleri ile paylaşabilecek ortamlar oluşturmak.

IPO – (Vielseitigkeitsprufung für Gebrauchshunde nach internat. Prufungsordnung) —

Uluslar arası itaat ve izleme ile beraber verilen koruma eğitimi.Üç sınıfı vardır (I,II,III) Schutzhund’a benzer.

IRK – (Internationaler Rottweiler-Klub) — Uluslar arası Rottweiler Kulübü ;

26 Nisan 1907 de kuruldu.1921 de ADRK ya katıldı.

K-9 – («Police Dog») — Polis Köpeği ;

Polis köpekleri için emniyet,güvenlik,izleme eğitimlerini içeren Amerikan köpek eğitim kurs sistemidir.

Klubsiegerzuchtschau ADRK — 1971’den beri Almanya’da yapılmakta olan büyük Rottweiler Irk Gösterisi.

Korung –  (Körung .Almanca.) : Almanya’da 1942 den beri yapılan bir besleyici seçim testi dir.

Irk’ın kalitesini korumak için zorunlu bir testtir.Korung,Güç için sinir sistemini kontrol etmeyi hedefler.Bu katı karakter kontrolü,zayıf kavga etme içgüdülü köpeklerin ayrılmasını sağlar.Sadece kavga etme içgüdülü,gerçekten sert Rottweilerlar bu testi geçebilir.Sadece korumada kaliteli olmak bu testi geçebilmek için yeterli değildir.Bu testi geçebilmek için deyim yerindeyse çelik gibi sinir gereklidir.Test sonuçları 3 yıl boyunca geçerlidir.Korung’ü geçmiş olan dişiler aynı diplomaya sahip erkeklerle çiftleştirilmelidir.Eğer köpek testte başarısız olursa damızlık statüsünden çıkarılır ve yavruları kayıt altına alınmaz.

Korung testini geçmek için köpek IPO eğitimine gidebilir.

Erkek köpeklerde 18 aydan 8 yaşa kadar,dişilerde 18 aydan 7 yaşa kadar uygulanabilir.

RCC – (Rottweiler Club of Canada) — Kanada Uluslar arası Rottweiler Kulübü

R.CW — Gösteri Ünvanı  «Reserve Class Winner». Yedek Sınıf Galibi

ROTTDER — Rottweiler Irk Derneği ;

10 Kasım 2006 da kuruldu. Kurulumunun hemen ertesinde Türkiye Köpek ırkları ve köpek bilimleri federasyonuna katıldı.

Pk:61 Teşvikiye – İstanbul

E-mail : info@rottder.org.tr

Rude (R) (Almanca.) — Erkek

RW (Rottweiler) — rottweiler (ırk).

SchH – (Schutzhundeprüfung) — «Protection Dog»  — «Koruma Köpeği»  ; Ulusal Alman eğitim sistemidir.

1920 lerden beri yapılan kursun amacı köpeğin koruma eğitimini ön plana çıkarmaktır.Mutlak itaat ve kritik durumlarda köpeğin arzu edilen davranışları başarmasıdır.

UKKC (The United Kingdom Kennel Club) — Ulusal İngiliz Köpek Çiftlikleri Kulübü.

FCI üyesidir. Kısaltma İngiliz Rottweiler ırk Standardı belirleyicisi olarak kullanılır

VDH (Verband für das deutsche Hundewesen (VDH) e.V) — Alman Köpek sahipleri Topluluğudur.Alman ulusal köpek bilimleri federasyonu olarak FCI’a üyedir.

Deutschland D-44041, Westfalendamm 174, 44141 Dortmund, Postfach 104154;
Tel: + 0231 565000 Fax: + 0231 592440 e-mail: info@vdh.de

Zuchter (Z) (Almanca.) — Yetiştirici