Kalça Çıkığı – Pennhip Metodu

 

Kalça Çıkığı ( Displazi – Dysplasia) 2. Bölüm

Pennhip Metodu

PENNHIP nedir ?

Pennhip ismi;  University of Pennsylvania Hip Improvement Program (Pennsylvania Üniversitesi Kalça geliştirme programı) dan geliyor.

Pennhip modern röntgen teknikleri ile yapılan çok işlevli radyografi teknolojisidir.Teknik köpeğin kalça eklemi gevşekliğini ölçer ve kalçanın kalitesini değerlendirir.Pennhip metodu ile değerlendirme, osteoartritin başlangıcını tahmin etmek için daha doğru ve standart veri sağlar.Osteoartrit, (DJD) kalça çıkığı  olarak bilinen, köpek modern dysplasianın damgasıdır (CHD).

Pennhip sıradan bir radyografi tekniğinden çok daha fazlasıdır.Pennhip metodunu kullanmak üzere eğitim alan veteriner hekimlerin veri tabanı işlevini de görmektedir.Dünya çapında değerlendirme için toplanan radyograflar Pennhip merkezinde onaylı pennhip üyeleri tarafından toplanır.Sonuç veren veriler devamlı yenilenen ve genişleyen bir veri tabanında depo edilir.Bu sayede CHD nin kalıtımsallığı hakkında daha kesin sonuçlar hakkında sorulara cevap kaynağı sağlanmış olur.

rottweiler sagligi pennhip Kalça Çıkığı  Pennhip Metodu

 

Pennhip labaratuvarları günlük bilimsel verileri oluşturur ve bunları yayımlarlar.Yayımlanan bilgi tüm Pennhip üyelerine yollanır.Ayrıca ilgili ırk kulüpleri ile de bu bilgiler paylaşılır.

Özetle Pennhip 3 büyük bileşenden oluşur :

 • Teşhise yönelik bir radyografi tekniği
 • Eğitilen veterinerlerin  şebekesi
 • Bilimsel analiz için tıbbi bir veritabanı

Pennhip metodu,kalça eklem gevşekliğini tespit etme ve yorumlamada yeni bir metotdur.
3 ayrı radyograf a dayanır: rahatsızlık görünüşü,sıkışıklık görünüşü,kalça uzatılan görünüş.

Rahatsızlık görünüşü Sıkışıklık görünüşü
rottweiler sagligi d view Kalça Çıkığı  Pennhip Metodu rottweiler sagligi c view Kalça Çıkığı  Pennhip Metodu
Kalça uzatılan görünüş
rottweiler sagligi he view Kalça Çıkığı  Pennhip Metodu

 

Dr.Smith tarafından geliştirilen rahatsızlık ve sıkıştırma görünüşleri,müşterek gevşeklik ve uygunluğun doğru ve kesin ölçümlerini elde etmek için kullanılır.

Kalça uzatılan görünüş,hastalığın varlığını kabul etmek için ek bilgi olarak kullanılır.(Kalça uzatılan görünüş;köpekte kalça ekleminin geleneksel radyografik ölçümle bütünlüğünün değerlendirilmesidir.)

Pennhip tekniği,günümüzde kalça çıkığını ve risk derecesini önceden belirlemede en doğru yoldur.

Rahatsızlık ve kalça-uzatılan görüşlerin arasında müşterek gevşeklikte açık mukayese, iki radyografın arasında esaslı farkı gösterir.Kalça-uzatılan görüş, gerçek modern müşterek gevşekliği maskelemeye yöneliktir ve müşterek kapsül, kalçaların, uzatıldığı zaman sıkılan bir yöne yukarıya dolanır.Bu rahatsızlık görüşünde ölçülebilir müşterek gevşeklik, her zaman kalça-uzatılan görüşten ölçülebilir gevşekliğin  neden daha büyük olduğunu açıklar.

 

 Sıkıştırma görüşü,  uyluk kemiğine ait başların "Krizin iyiliği"ini kararlaştırmak için kullanılır.DJD’li bir kalçada, hokka çukurunda meydana gelen tekrar biçimlendirme, ve/ veya uyluk kemiğine ait baş, çoğunlukla "Top" ve "Yuva" bir hasta-provayla sonuçlanır.

Pennhip metodunu özetlemek gerekirse;

 • Standart kalça-uzatılan görüşten DJD okumalarını elde etmek
 • Sıkıştırma görüşünden modern müşterek uygunluk okumalarını elde etmek
 • Rahatsızlık görüşünden modern müşterek gevşekliğin nicel ölçümlerini elde etmek.

Kalçalar, niye rahatsızlık görüşünde daha gevşek gözükür?
 
Bir top ve yuva ekleminin, üç orthogonalın şeklinde (XYZ) döndürme yeteneği vardır..
Kalçaya göre, uyluk kemiği, ileri geri (Esnetme/ uzatma) döndürebilir, orta, ve (Adduction/ kaçırma) yandaki kısım, ve "Ayak parmağı içeride"/ "Dışarı ayak parmağı" döndürebilir (İç/ dış dönüş).
Kalçanın elle muayenesi , uyluk kemiğine ait başın, (Çıkarılan) yanlamasına çevirilebildiğini gösterir.
Yerini almanın miktarı, basitçe eklemin gevşekliğidir.

 

rottweiler sagligi orthaxes Kalça Çıkığı  Pennhip Metodu

 

Nötr konumda uyluk kemiğine ait başın yerini almasının maksimum miktarı, yuvarlak bağın uzunluğu ile direk sınırlanmaz. Onun yerine, müşterek kapsülle birleşmede oynama, eklemde synovial akışkan maddesinin göreli cildinde bağlıdır.

Laboratuar biyomekanik testleri göstermiştir ki : Femur başının yerinden çıkmasının en fazla olduğu posizyon doğala en yakın veya "ayakta duruş" olarak adlandıra da bileceğimiz, ağırlığın taşınma fazı pozisyonudur. Ayakların bu durumdaki yerleşimi "Rahatsızlık" görünümündeki posizyondur.

Kalça-uzatılan görünüşte, uyluk kemiği, uzatmaya çekilir (üstteki resim). Bu, rahatsızlık görüşünde ölçülebilir müşterek gevşekliğin, her zaman kalça-uzatılan görüşten ölçülebilir gevşekliğin olduğundan neden daha büyük olduğunu açıklar.


 

Aşağıdaki şemadaki görüntüler nötr durumda normal bir eklemi gösteriyor.

rottweiler sagligi abc hip Kalça Çıkığı  Pennhip Metodu

 

Müşterek kapsül ve yuvarlak bağ, (Gevşemiş, ama germedi),  hiçbir germe kuvveti olmadığı zaman gevşektir.

 
Özellikle Rottweiler için çok önemli bir risk faktörü olan kalça çıkığına karşı yavru 3-5 ay arası iken Pennhip tekniği ile röngeninin yorumlanması ve gerekiyorsa önlemler alınması gerekir.

 

Alıntı : http://www.pennhip.org/

Çeviri: Esra Akeroğlu